เจตนา..มุ่งประทุษร้าย..ด้วยริษยาในบุญบารมีท่าน..แสดงออก..มาทางกาย..กลั้นแกล้ง..เพื่อขัดขวาง..ยกตนเสมอท่าน..อุปมา.หมาขี้เรื้อน..นอนทับอาสนะ..นำของมีค่าที่ท่านให้ ไปโยนทิ้งทำลาย..เพื่อดูถูก..น้ำใจท่าน…สร้างเหตุกาล..ยุยง.ให้ผู้อื่น..หลงเชื่อแล้วป้ายสี…เหตุนี้..เคยเกิดขึ้น.มาแต่กาลก่อน..นั่นคือ..เทวทัติ…ปัจจุบันนี้..บริวารเทวทัติ..มาเกิดเป็นมนุษย์..ทั้ง..ชายหญิง…พวกเขาก็.จะเพียรทำเช่นเดิม…
แสดงออกทางวาจา…ด้วยการเย้ยหยัน..คำสอน…หาสิ่งอันต่ำมาเทียบเปรียบ..
.ส่อเสียด..ด้วย.วาจาจาบจ้วง…สร้างเรื่องราว..ป้ายสี..ด้วยคำพูด ซ้ำอ้าง.ความใกล้ชิดเพื่อขายหน้า…
แสดงออกทางใจ…คือ..มีจิตคอยขัดขวาง..และจองเวร..ซ้ำยัง..ผูกพยาบาท..ในเรือนใจ..
3. เหตุนี้..มีปลายทาง..เดียวคือ..อเวจี..มหานรก…
เราขอ..อวยพรส่ง..เธอทั้งหลาย..ทั้งชายหญิง..ที่มีจิตคิดแกล้งกลั่น…ขอพวกเธอจงสมหวังทุกๆกิจการ..การงานดี..มีทรัพย์ล้น..ไม่ป่วยไข้..อายุยืน…
มีคนสวย..มีคนหล่อ..สอพลอเลิศ..ร่วมเป็นคู่..อย่าได้พลาดขาดจากกัน…ต่อกาลหลัง..เมื่อ
ชะรา…ให้.ตาบอด..แข้งขา.ล้าโรยแรง..ยากเดินเหิน..มีมูตรเน่า..ใหลออกออกตามทวาร.
.เป็นประจำ..ซ้ำยากตาย..ทรมาน..ปานธรณี..นั้นสูบ..ดูดลงดิน..ให้โหยหวล..รัญจวน.ใจ..เหมือน..หมาหอน..ตอนเห็นผี..บุตร.ชาย.และบุตรหญิง..เกิดส่ำสอน..นอนร่วมประเวณี..ในเผ่าพันธ์..
คำกล่าว.ฉัน..สำทับ.ไว้ในธรณี…ด้วย..อา..ปา..มะ..จุ..ปะ…ที..มะ..สัง..อัง..ขุ…
สัง..วิ..ธา..ปุ.กะ..ยะ..ปะ..พร้อม..อาฏาณาฏิยะสูตร..มหาราช.ทั้ง4. นายนิรบาล..จงจำคำกล่าว.ของเรา…ตามนี้เทิอญ…อุลุม..มะหิๆเจตะโย..จุติๆ..อัฐฐิๆ.มะยะสุ..หุลูๆสวาหายะๆๆ