นรก..คือ.หนึ่งในอบายภูมิ 4. ท่านพึงแจงเหตุ.แห่งอาการ.ของนรกนั้นเถิด..องค์ประกาศิต…
ครานึง..ตื่นขึ้น..มีนามถูกตั้ง.ให้ใช้เรียกขาน..ตามอาการ.ลักษณะ.32 บ่งชี้.ตามภูมิ.ที่กำเนิด..
ชาติเหล่าพงษา..คือ.กลุ่ม.อันเป็นที่มา..ต้นหญ้า..ก็ยังมีเหล่ากอ….เช่นกัน..
บุญ..เคยทำ…กรรมเคยแต่ง..ใช้เป็นเหตุ..ในการเกิด..เรียกชาตะ..ว่าอีกอย่าง.คือ.ตระกูล..นับเอา.ฤกษ์ผานาที..มาเป็นเกณฑ์…กรองหรือหาร..ด้วยอาการ 32. บวกสมทบกับเจ้ากรรม..และนายเวร..ผสมส่วน.กันถ้วนดี..มีชื่อ.เรียกว่า..เป็นคน…
นี่แหละ..เหตุแห่งอบายเริ่มต้นตรงนี้…ส่วนอาการของอบาย.ในภพภูมิ.เป็นเรื่องเล่า..คือชาฎก..ยาก..
สาทก..ชี้แจงให้กระจ่างนัก…ต่างจิตต่างภูมิ..ต่างที่มา..
ขอใช้คำ.พระพุทธาฯ..มีความว่า..ปัจจัตตัง..ฯ
( ผู้รู้ย่อม รู้เฉพาะตน..)
กายกรรม 3. คือสัญญา..ระหว่างภพระหว่างภูมิ..
หากผู้ใดได้กระทำ..จำต้องโทษ..ตามกระบวน..
มีแดนขังทรมาน..อยู่..6 แดน..แต่ละแดน..จะระอุ..ไร้ความเย็น…สัตว์นรก..ในแต่ละแดน..จะถูกหลอก..ก่อนทรมาน..ตาม.อาการของ.ผลบาปที่กระทำ..ต้องขอย้ำ.”.ตามอาการของผลบาปที่กระทำ…” หลอกให้เชื่อ..ว่าเป็นน้ำ..และอาหาร..พอเปิดม่าน.สัตว์นรกทั้งชายหญิง..วิ่งโทงเทง..พร้อมกรีดร้องระงม…กระโจนลง..ในวารี..ที่มองเห็น..บ้างดื่มกินกลืนลงคอ..เพราะกระหาย…บ้างผุดกาย
มุดดำ…ผุดว่าย..น้ำใสเย็น..อย่างรื่นรมย์…พอสักพัก..สายวารี..ก็เปลี่ยนสี…เป็น..สีแดงอมฟ้า..มีสีขาว.เป็น.พลัง..เปลี่ยนวารี..ให้กลายเป็น มหาเพลิง..บัลลัยกัลป์..นั่นแล..คือ..ขุมนรก..อันเรียกว่า..นิรันดร์…นาม..อเวจี..มหานรก…ส่วนผลบาป..จะเป็นเข่นไร..ค่อยติดตาม….