การไม่ส่ายแส่..โลเล.ย่อมทำให้เรามีคุณค่า..
อวดของเหม็น..เข่นกามา..ย่อมไร้ราคา..สิ้นคุณค่า..
โสเภณี..มีสามี.และครอบครัว…แม้เขา.ขายเรือนกาย.แลกทรัพย์…ที่เหลือ……………………..