การเปลี่ยนแปลง..อย่ากลัวความจริง..เพราะความจริง..สร้างความมั่นใจ..และภูมิใจ..หมดเวลา.คิด..ตอนนี้..ลงมือทำอย่างเดียว..ผลผลิตนี้..มาจากประกาศิตเทพ…

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.12 น.