ประกาศิตเทพ ตอนที่ 1

แสงแปลบๆแสบนัยตา.ในครารุ่ง…ที่ปลายฟ้า.
ฉับพลับฟ้าผ่า..ในทางเหนือเมืองสยาม..ครานั้น…ท่านทั้งหลาย..ยังเยาว์นัก..หรือพวกเรา..ยังไม่เกิด..เป็นสัญญา..มหาราช.ถือสัจจา..อธิษฐาน..หากกาลใด..ไร้.ทายาท.ผู้ทรงธรรม..ย่อมนำเหตุแห่งพิบัติในบ้านเมือง…แล้งไม่จริง.ชื่นชุ่มนั้นไม่นาน..เป็นอาการ..ขาดศีลธรรม..ของฝูงชน..คนปะปนผสมด้วย.เหล่าอสูรย์..ท่านพึงจัดยาร์ทตรา.พาเหล่าชน..
เข้าปะปนเพื่อทานทัด..ไม่ให้เหล่าอสูรย์มาร.เข้ามาครอง…
ส่วนตัวเรา..จะยึดเอา.มรกต..เป็นเหตุแห่งปาฏิหารย์..ให้ทหารพระยาชัยสุริยะ.เข้าประจำในหัวเมือง…จำปาสี..จำปาสัก..เป็นที่พัก..อวโลกิเตศวร…
แจ้งเมืองแก้ว..เปิดประตู..ทุกหัวเมือง..ผุดเกิดแก้วรัตนะ.อง.ค์จอมไตร..ให้..3. ภพ..เปิดมิติ.เพื่อส่งผ่าน..
ยึดเอาการตามสัจจา..อธิฐาน..ปราบเหล่ามาร..อสูรย์ร้ายที่รุกราน…ใช่ตำนาน..ฉันจะเป็น..ประกาศิต…เปิดทรัพย์..เข้าร่วม..เป็นเสบียง…เรื่องขาดแคลนให้ยุติ..ใน..62. เรื่องสมหวัง.ให้ตั้งต้น.ใน63. อย่าคลาดเคลื่อน..เพลานี้..จำกัดกาล..เสริมกองการบัญชีขาว..บัญชีดำ..นี่คือคำ..ที่ประกาศ..พระทศพล….