แหม..พูดถึงบุญกุศลนี่นะ..มันคันปาก..อยากเล่านิทาน ..( นิทาน..อิหยัง..น๊อ..ข้า.น้อย..)..
จักวา.แล่ง..กูกะ..นึกบ่ทันออกวะ..กะมีมา..วนๆ.ในสมองแน..กะ เรื่อง..เจ้าพันตา..นั่นแล่ว..แล่ง
..มึงอยากฟังบ่..ล่ะ…( กะ..สิพอทน.ฟังได้อยู่ดอก..ปู่..จัก..คาว..ขะน้อย..) เอ้อ..สั้น..กะอย่าฟังเถาะเน๊าะมันทรมานโพด..วะ..บักห่ามึง…😬😬😬
คือ..เคียดเร็วแท้..ผู้เฒ่า..นี่เน๊าะ…ขอประทานโทด ประทานอภัย..ขอรับ…ฟังยู๊.ๆอยากฟังหลายแฮ๊ง..แฮง..ขอรับ….ฮะล่ะเซิ๊ญ..ก้าวต่าน..โอ๊ะๆ ต้านกล่าว..เลย..ขอรับ..ขะน่อย…😂😂😂😂
เอ้อ..จั่งสั้นแม๋…เอ้าฟัง..บาดทีนี่…😊😊😊😊