แม้หนึ่ง.รำพึง.คนึงนิตย์.
.แม้น..จิต.ไขว่คว้า..ละเมอหา
หากแต่..เหตุการณ์..ที่ผ่านมา..
เป็น..บริบท..ของวาสนา.ชะตากรรม..
หนึ่งใน.ดวงใจ.ใช่เลย.คือเธอแน่…
แต่หาก.ว่าแค่ใกลกัน..นั้น.สักเพียงที่ปลายฝัน..
เมื่อตื่น..ลืมตา.เธอก็พลัน..ลับจากฉันเหลือ. เพียงแต่..แค่..คำรัก ฝากไว้..ว่า.นิรันดร์.ฉันยาก..ลืม..🤗🤗🤗🤗