เรื่องราวนี้ ส่งผ่านจากอารมณ์ เฉพาะตน ย่อมมีหลายอย่างที่ยืนยันไม่ได้ นั่นคือเหตุผลที่ ผู้แปลได้ ใช้ชื่อเรื่อง นิทาน อิงปรัชญาธรรมารมณ์ เรียกง่ายๆว่า จินตนาการนั่นเอง