เราไม่ได้หน่ายหรอกนะ กายาอัดอวดโฉม..แห่งสตรี..แต่เราหาประโยชน์ไม่ได้..เมื่อร่างกายนั้น..ขาดสติ.ประคับประคอง..ของปรุงแต่งนั้นจะสวย..ตอนทำท่า..เสพกามาสู่สม..ภิรมย์ใคร่..สิ้นสมกิจเอกเขนก.นอนทอดกาย..ไร้ความอาย..ปล่อยชายผ้า..ดั่งซากศพในป่าช้าก็ไม่ปาน…
หากชายใดหญิงใดใฝ่แค่เพียงสักเรื่องนี้..อย่าได้หมายมีครอบครัวที่สุขสม…เพราะเรื่องกาม..นั้นไม่ต่างจากปรักตม…สบายได้..เสบยดี..เพียงชั่วคราว…
บุรุษ สตรี ไม่มีศีลนั้นสิ้นสวย…แม้นมอดม้วย.สิ้นชีพไป..ไร้แก่นสาร..ตกอบายนรกภูมิ.แสนทรมาน..ใช่ตำนานเป็นเรื่องเล่า..มีจริงๆ…😊😊😊
“ไม่ได้หน่าย..หรอก..แต่เรา.ไม่เห็นประโยชน์”