เราไม่เคยบอกเธอเลยใช่หรือไม่..ว่า ทำไม เราถึงต้องมองฟ้า..ไปยังทิศ..อุดร.เสมอๆ🏡🏡
เธอ..เห็นวิถีกรรมมา..ด้วยการเวียนว่ายตายเกิดมาหลายคราแล้ว..เธอย่อมเข้าใจเสียทีว่า กรรมอันเป็นแดนเกิดของสรรพสัตว์ เป็นสิ่งที่ มีอยู่จริง..😊😊🏡🔰เธอ..รู้สึกเช่นรัย..บ้างล่ะ เมื่อมองเห็น ผู้คนทั้งหลาย….เดี๋ยวร้องให้เดี๋ยวหัวเราะ…การมองสิ่งของใดๆที่จุดเดียวด้วยตา.. ย่อมเห็นเพียงสักแค่ด้านใด..ด้านหนึ่งเท่านั้น
. แต่การสัมผัสสิ่งต่างๆด้วยตนเอง ย่อมเข้าใจหลายๆด้าน แม้ว่าดวงตาจะมองไม่เห็น..เธอว่าจริงมั๊ย…😊😊🏡
เราถึงไม่เล่าเรื่องราวใดๆให้ใครฟัง..งัยล่ะ..😊😊
เธอ..จงได้สิทธิ์ ด้วยบุญฤทธิ์แห่งเรา…ก้าวข้ามธรณี..มิติ.ภพ..เข้าสู่..ดินแดนอัน..ระอุ.และแผดด้วยสรรพสำเนียง..เรื่องเวทนา..หาอาการอัน.เย็นสบายไม่มีเลย.แม้น้อยนิด. พึงเดินไป..16. ก้าว ให้กล่าวคำแยกกัน ดังนี้…🏡🏡😃😃แม่ธรณี..มีกรรมกับเวรเป็นแดนเกิด ให้ท่องคำ.อักขระ..มี..8 ตัว.แล้วค่อยหยิบดินขึ้นมา วางกลางกระหม่อม..ตรงกลางหัว…ว่าตามนะ..
“หุ.ลู.หุ.ลู.สะ.วา.หา.ยะ.”🏡🏡😃😊😊จากนั้น..ให้น้อมจิตด้วมความรู้สึก..แล้ว.กล่าวว่า..สุข..กับทุกข์..ดีกับชั่ว.จงพาเราไปเถิดๆๆ🏡🏡🏡🔰🔰🔰
โลกเอ๊ย..โลกกับธรรม..ย่อมเสมือน…
กรรมกับเวร…เจ้านะรึ..คือใครกัน..ระหว่าง..ตัวฉันหรือตัวเธอ…กงจักรที่กลมๆกับดอกบัว..ที่สวยงาม..ถามทีเถิด..มันเหมือนกัน..ได้เช่นรัย…😃😊😊😊😊🔰🔰🔰ทิศทั้ง 8 รอเธออยู่ แต่ให้รู้ว่าทุกทิศ เป็นทรงกลม…8 ทิศ. 8. ทาง แต่มีผล..เป็นอย่างเดียว..🏡🏡🏡🏡😃😃😊
เห็นรถไฟ..นั่นมั๊ย..มีคนแน่น..เบียดกันมา…เธอ..คิดเอา ว่าพวกเขา พากันทำ กรรมอะไร…?..😁😁😁😁😁😃😃🔰🔰🏡