อุลุม..มิกะ..เสวะอุม..ฮะฤๅๆอัมร์หะละร์..อุตุม
.มะฮา ๆ พึง..รับสวัสดิ์มหารัตนะ เถิดท่าน เจ้ากองทรัพย์ แห่ง พรหมราช..
มีอสุรนิมิต..อันประกอบไปด้วยมุชทุชนจำนวนมาก กำลัง..จะล้างเผ่าพันธ์ตนเองด้วยเทคโนโลยี อันประกอบด้วย อาโปธาตุ ย่อมสามารถ นำสารพิษเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นั่นแปลว่า อีกไม่นาน การอัน สูญพันธ์ ของสรรพสัตว์..หลายชนิด จะไม่ เป็นเพียงตำนานอีกต่อไปนะ..ท่าน เห็นควรต่อกาลนี้เช่นรัย กระหม่อมเจ้า พระเจ้าข้าฯ…
😊😊 ท่านเจ้ากองทรัพย์..ท่านกล่าว.เยื่องนี้ เหมือนเป็นกังวล อย่างนั้นแหละ…
กาลสมัย ย่อมอาศัยเวลา กาลเวลา ย่อมอาศัย ความเป็นจริง ที่เกิดขึ้น การที่สัจจะธรรม คือความจริงโดยแท้ถูกบดบัง ด้วยเหล่ามาร ย่อมมิต่างจากแสงสว่างของอาทิตย์ถูกปิดบังด้วย กลุ่มเมฆ ฉันใด ก็ฉันนั้น…ท่านเจ้ากองทรัพย์. ได้ ส่งทิพยญาณ องค์สีหะมุนี ขึ้นไปบนพิภพแล้วไม่ใข่รึ…แล้วกังวลใดๆเล่า..ล่ะท่าน…หรือท่าน ไม่เชื่อใจว่าองค์ สีหะมุนี จะยังการกิจนี้ ไม่สำเร็จ..😊😊
เปล่า..หรอก พระเจ้าข้า..หากแต่ น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ นะพระเจ้าข้า..น้ำย่อมแห้ง เมื่อไฟแรง.
.นะพระเจ้าข้า….
😊😊 ใช่ถ้าไฟกับน้ำอยู่ด้วย หรือใกล้กัน แต่ท่าน สีหะมุนี ท่าน รู้ว่าไฟอยู่ที่ใหน และ น้ำอย่างท่าน ก็เหนือไฟ เพราะ น้ำขององค์สีหะมุนี ไม่มีรูปร่าง ไฟที่เป็นรูปร่าง ย่อมไม่สามารถ..ไปยังให้น้ำองค์สีหะมุนี..แห้งได้เลยนะ ท่านกองทรัพย์…😊😊
ถ้าพระองค์เอ่ยด้วยอารมณ์. เช่นนี้ ข้าพระเจ้า ย่อม คลายกังวล..พระเจ้าข้าฯ งั้นข้าพระพุทธเจ้า ขอทูลกราบลา พระเจ้าข้า.ฯ..
ดีเลยๆ ท่านกองทรัพย์…กังวลใดๆไม่เคยช่วยให้ใจสบายได้ พึงจงนำคำกล่าวเรานะ. ส่ง สาร์นไป ให้ ทหาร ที่รักษาฤทธานุถาพด้าน. ศฤงคารศ์ องค์สีหะมุนี. เปิดประตูหน้าอก เต่าเรือน นำเสบียง เรื่อง ทรัพย์ ไปโปรยเพื่อแจก สัมภาระในการเป็นมนุษย์ แก่ประชาชนเราชาวเมืองแก้ว. ให้ สุรนาถ นาคา กับ สุจิตรา..ประกาศิต.เทพ..โปรยทรัพย์.นี้ ผ่าน คำว่า อะ สัง วิ สุ โร ปุ สะ ภุพะ นะ ให้คนของเรา กล่าวคำนี้ เพื่อ รับทรัพย์จากเรา จ้า…😊😊😊
แก้วมุนี กรองทรัพย์ ศฤงค..นาคราช..รายงายตัวจ้า (..ปู่แก้ว..กะมานำหมู่เด้อๆๆ😁😁😂)