หากข้าพเจ้ามีความเกี่ยวข้องกับท่าน จะด้วย
🏡อารมณ์ใดๆในเหตุกาลแบบใหน แม้นการที่ผ่านมาจะเคยเป็นเช่นรัย 🔰ข้าพเจ้าขอลบรอย..เหล่านั้น และขอให้ท่านจงได้รับอิสระภาพจากเราด้วยการไม่มีเวรใดๆ ผูกพันธ์หรือเกี่ยวข้องอีก..
.เราเพียงสักแต่ขอให้อธิฐานเรานี้ ไม่มีกาลเวลากำหนด เสมือนหน้ามือกับหลังมือ หากมีเหตุต้องอยู่ใกล้..ในกาล ใดกาลหนึ่ง..ทวารทั้งหลายของท่าน..จงมืดมัว..ไม่สามารถ..รับรู้ความเป็นเราได้อีก…รักของเรา..มีแก้วเป็นสัณฐาน..🏡🔰🏡
นับว่าบริสุทธิ์ยิ่งนัก…พวกท่านพร้อมคณะหมู่..พากันทำร้ายและทำลาย…ขอให้พวกท่าน.
.ทั้งคณะหมู่เหล่านี้ จงอย่าพรากจากกันทุกๆครา
ในเหตุแห่งวิบัติ ทุกๆยุค..ทุกๆสมัย..จน🔰🔰🏡..พระโลกาธิบดี.แห่งเมืองแก้ว..ได้..อุบัติ..ขึ้น..เสมือน พญาเต่าเรือน..
ในครานั้น..เราจะขอ..วางสัญญานุปาทาน ….🔰🔰🏡ธรรมารมณ์ อัน ถืออยู่ แก่พวกท่าน ทุกๆครา ที่เรา เกิด ในชาติภพใด หากจำต้อง เกิดพร้อม🔰🔰🏡 พวกท่าน ให้พวกท่าน จง มีทวาร อันได้แก่ 🔰🔰ตา.หู.จมูก.ลิ้น กายและใจ อันใช้การไม่ได้ ในคราครั้ง ต้องพบเรา…สัตยา. นี้ มีอมตะธรรม
แห่งพระองค์เจ้า.เวียงสึมา เป็นผู้..รับรอง..นับกาลจากนี้..เรา..จักขอ..ประกาศ..ลบรอยเกี่ยว..พันธ์
กับพวกท่าน….ชั่ว.ฟ้าดินสลาย..แม้นความตาย.
.ต้องยอมจำนนต่อคำกล่าวเรา..🏡🏡🏡🏡🏡🏡🔰🔰ชั่วนิจนิรันดร์..เทิอญ..สาธุ๊ๆๆๆๆๆ