“หัสดี”มีนามหนึ่งแปลว่าช้าง..”อิตถี”แปลว่าหญิง..ส่วนคำว่า”ลิงค”..นั้นคือเพศ..นั้นต่างมีเหตุเรื่องเล่าแต่คราหลัง..
นางช่างเลิศเลอโฉม..นามสีดา..เป็นที่มา..เหตุการณ์หนึ่ง..ในเรื่องราวรามเกียรติ์..
พระญาช้างโพธิสัตว์..ก็เป็นหนึ่งในครานี้…นามฉัทรทันต์..ฉันเลือกเธอให้ยืนข้าง..เสมือนช้างที่เป็นนก วิหคเหิน..เพราะสายตาฉันให้คุณค่าเธอเป็นหนึ่งผู้..เกิดร่วมในทุกครา..แม้ในป่า..นามฉัทรทันต์..ฉันยังมีเธอแนบเคียง…เรื่องปรัมปรา..ก็จริงอยู่ ให้โฉมตรูพึงรู้เถิด..ว่า..ก่อนหน้าในคราหมั้น ฉันสวมแหวนให้แก่เธอ..นั้นเป็นงา…เทพธิดา..จะจุติ..นั้นต้องมีสาเหตุ..เพียงแต่เหตุนั้นไม่ได้หมดวาสนา.หากแต่ว่าเธอเลือกเคียงข้างองค์ราชา..พระสวามี…เป็นเช่นไร..ขอติดตาม…ขอขอบใจในน้ำจิต..เนศรนพิศ..ช่างงามเหลือ…รู้ทั้งรู้ว่าลำบากยากแสนเข็ญ..แม่เนื้อเย็น..ยังมิเกรง..พร้อมเผชิญ..
กรรมของเราไม่มีหรอกจ้า ในโลกา..หากแต่มา..เพื่อลดเวรที่เกี่ยวข้องในคราสมัย..ที่เป็นเหตุ..ในลงกา..นางสีดา..ผู้…งดงาม..แม้ทศกัณฑ์ยังหวั่น..
เมื่อเข้าใกล้.หมายย่ำยี…
สวยได้แค่ภายนอกเอาไว้หลอกเพศชายที่กระหายในกามา…งดงามมีคุณค่า..เอาไว้ปกป้อง..เป็นกำแพง.ให้อสูรย์นั้นย่ำเกรง…
สำหรับฉัน เธอคือ..นางมัทรี..หากฉันเป็นพระเวสฯ..เธอคือสีดา..หากฉันเป็นพระราม…เธอคือดวงใจ.แม้นตัวฉันเป็นอะไร..ในโลกา..ขอบคุณๆมากนะ..นั่นแหละที่มา..นกหัสดี..ลิงค์..ยังเคยถูก..แม่สีดา..นั้นฆ่าตาย..เธอใช้ศร.อาบความดีที่งดงาม..ยิงนกหัสดี.อย่างฉัน..จนสิ้นลม..😊😊😊😊😊