สัตว์นรกนั้น ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาด แต่เกิดจากกมลสันดานและเหล่าพันธ์ บางตระกูล ยกเหล่ายกพวกมา เขาจะรวมกัน.เป็นหมู่เหล่า…ไม่มีประโยชน์ใดเลย..ที่จะเข้าไปใกล้..พวกเขา..ไม่มีค่าต่อการเจรจาพูดคุย ท่านพึง..เลี่ยงหนีเถิด..อย่าได้ให้เขาได้ใกล้หรือเห็นเลยนะสหาย…
โบราญว่า..อย่าเอาความคนบ้า…แปลว่า..คนที่ไม่มีสติ..เสียจริต..สิ้นคิด ไร้ยางอาย ขาดสำนึก ท่านจะเอาความ..หรือเรียกอีกอย่าง..ว่า.คำพูด ใดๆ..ไปเสวนา.กับเขาล่ะ
อย่าด่าคนเมา…แปลว่า..คนที่โง่เขลา.ไร้สติปัญญา หลงตนย่อมมีความมืดบอดสนิท..ภายในใจ..หาค่า..แห่งการคบหาไม่ได้..พวกเขาคือฝูงหมา หรือแร้งกา หาจิกกินแต่ สิ่งโสโครกปฏิกูล..เหน่าเหม็น..สมแหล่งที่มาของเขาคือสัตว์นรกนั่นแหละ พึง..อย่าเสียเวลาไปเจรจาใดๆเลย…
อย่าหาเหาใส่หัว..แปลว่า..เมตตา แม้มหาพรหม ยังไร้ค่ากับสัตว์เหล่านี้ มีตัวอย่างคือ พระมาลัย ก็ยังโดนสัตว์เหล่านี้ เห่าหอน..อย่าได้ ให้การเมตตา แก่เขาเลย..พึงเป็นอวกาศ..คือ.ไร้ตัวตนเถิดนะสหาย..
ขยายความของเรา ให้ถ้วนทั่วนะ แล้วเอาตัวออกห่างเสีย…ที่นี่ พรเมืองแก้ว…เป็นเพจ เปิดเผย ส่วนในเฟสฯพรมมานั้น ลบภาพ ออกทั้งหมด เพราะ..มีสัตว์นรก. มาแฮ็ก แลกหน้า จ้า เลยปิดทุกอย่างจ้า…