ลืมได้..นะ..แต่.จะอยากจำเราตอนมีเหตุ..
วันใหนที่จำเราได้..กับวันที่คิดยังงัยก็คิดไม่ออก ทั้งๆที่ยืนอยู่หน้า..คือหนึ่งในภาวนา..ของเราวันนั้น.
และบัดนี้..เราจะหลอมรวม..ภาวนาของเราด้วยธาตุปฐวี 5พระสูตรนี้..เป็น..พระเจ้า5พระองค์..เพื่อ..ลบความทรงจะของผู้คนที่..ได้เคยพบเจอเรา..
ที่เหลือ..ติดตามใน…ศาลาพันห้อง..ตอนลบรอยจ้า…