พลิกแผ่นฟ้าฟื้นธรณี คือนามหนึ่งที่หลายท่าน พอจะเคยได้ยิน…
หากสมัยใดที่มีความเสื่อม ในศิลธรรมจารีต ดังนี้..1. สตรีขาดความละอาย 2. ชายไม่เกรงกลัวบาป
3. พระสงฆ์ค์เจ้า สอพลอ แสวงหาทรัพย์ 4. เทวดาประจำเมือง ละทิ้ง 5. เจ้านายผู้มีศักดิ์ลำเอียง ขาดความยุติธรรม 6.ผู้ตัดสินคดีความ รับสินจ้าง2ทาง
7. ผู้คนไม่มีหู คือไม่ฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน อวดมานะทิฏฐิ ยกตัว แล้วเข่นฆ่า ทำลายกัน..8. ต่างบ้านต่างเมือง เป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนใหญ่ในแผ่นดิน 9. คนในเมือง ขายเรื่องบ้าน..เมืองของตนเอง เพื่อหาพวกพ้อง เรียกอย่างนึงคือ ไฟในนำออก ไฟนอกนำเข้า 10. ผู้ผลิตอาวุธได้รับทุนจากมหาอำนาจ…11.คนผิด คือคนดี คนถูกคือคนมีอาวุธและพรรคพวก ไร้คุณธรรม..12. คนตายไม่มี มีแต่คนไม่มีร่างกายเต็มเมือง 13.ผีไม่มีบ้านอยู่ เพราะคนไปแย่งบ้านผี 14.ผักชีโรยหน้า ทุกอย่าง มักง่ายแม้แต่ชายหญิงจะอยู่กินกัน 15.เจ้าแผ่นดิน เปลี่ยน นาม 16. เมืองบาดาลเปิด น้ำ จากขั้วโลกใหลสมทบ แกนโลก เคลื่อนเพราะการขุดเจาะ คนทั้งโลกทะเลาะกัน เหมือนสัตว์ นั้นแลๆ เราจากเมืองแก้ว จะมาเยือน งึ..คือ งึม..เป็นสายน้ำ ลาคือภูมิ คือวิญญาณสัตว์นรกที่ถูกปลดปล่อย อา คือ ธาตุ4. จะแยกจากกัน สึ..คือความแห้งแล้ง แล้วท่วมฉับพลับ เป็นโดยไม่มีที่มาเหมือนบ้าคลั่ง..บะ คือ บาดาล จะ ปล่อยน้ำ มาล้าง เลือด ที่ฉาบทาบนแผ่นดิน
สุดท้าย ที่เรามา แค่ เล่าความ..