ท่านจงอย่าเอาความเรื่องราวของเราไปกล่าวกว้างนะสหาย..เราไม่ได้หวงเรื่องราวของเรา..แต่เราเกรงท่านจะลำบากเพราะเรื่องราวของเรา..
“.นี้คือคำกล่าว..ของ..ท่านพยามัจจุราช..”
นรกมีจริงหรือไม่..ใช่สาระ..สุขหรือทุกข์ในเรือนใจนั้นของแน่..ท่านว่ามั๊ย…กาลสมัยย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัย..ของเวลา…เป็นที่มา..คำทำนาย.เล่าต่อกัน..
ข้าวและน้ำของเลี้ยงชีพ..จะขาดแคลน..ความสดชื่นในศีลธรรม.จะสิ้นสูญ…บุรษงาม.ปรุงแต่งจิตเป็นสตรี..ส่วนสตรี..มีเหลี่ยมเลห์เพทุบาย..นำศึกนอกเข้าบ้านหมายประหารชีวาของสามี…ผู้ทุศีล.
มีอำนาจยศฐาศักดิ์..ผู้จงรัก กลับจมปรัก..คำป้ายสี..
หาคนดี..เรื่องที่อยู่.จะไม่มี..ด้วยเหตุนี้..จึงขาดแคลน.เป็นข้าวยาก..หมากเลยแพง..บ้างแก่งแย่งชิงกัน..บ้างแลกหน้า..เอาวาจาท่าทาง.ที่หยาบโลน.สาดเทใส่..ไร้คนดี..ไร้คนรัก ที่แท้..มาเป็นแบบแห่งผู้นำ.สถาบัน.ครอบครัว.เป็นนิทาน…
สหายเอ๋ย..สหายรัก ท่าน.พึงจำ…
พญาเต่า..เป็นเรือนในภาพนี้ แก่เหล่าสัตว์นรก..ด้วยเหตุนี้..เราท่านจึงยากลำบากกัน..
มังสาหาร..คือ.ยาแก้อาเพท..จะมีเหตุโคถึก
จาก.4.ทิศวิ่งเข้ามาเพื่อประหาร.กันนะท่าน..แม้ไม่เกิดศึกสงคราม..แต่ก็ทำให้ประชาชน..ลำบากขาดแคลน…แผ่นดินสยาม.จะแปรเปลี่ยน.เรื่องอารยะธรรม..ภาษาสื่อสาร.นั้นสั้นลง..ผู้คนล้มตายง่าย..เหมือนต้น..มัยลาภ..เกิดยากตายง่าย..เครื่องจักรกล..จะเข้ามาแทนคน…ช้างสารงูเห่า..ข้าเก่าเมียรัก..จะมากขึ้น..หาความซื่อสัตย์ไม่มี..พึงอย่าวางใจ..คำพูดคนส่วนใหญ่จะก้าวร้าวส่อเสียด..ดีหน่อยไม่ส่อเสียดก็พร่ำเพ้อ…อาชีพที่แน่นอนไม่มี..หากมีทรัพย์ให้ระมัดระวังการจับจ่าย…
ที่เหลือ ฟังเป็นเสียงนะ สหาย..😊😊😊😊