ถ้าจะจำเราไม่จำเรื่อง….ไม่ดี..ถ้าต้องมี.เราไม่เอาของปลอม..ถ้าต้องยอมรับ..เราจะเลือกคนดีๆ…
เราไม่เคยไปหาผู้ใด..ที่ลบหลู่เรา..หากเทวา.คือท้องฟ้า.และธรณี.ให้พึงรู้ว่าเรามีดี..ให้ประจักษ์..ย่อมไม่ถือเอาความหลัง..ใดๆ.ให้ต้องเสียการใหญ่ที่พรากเพียร..บทเรียนของเรา..ไม่ใช่จำความโง่เขลา.ของตัวเอง..แต่เราจำการกระทำ.
กรรมบท..ทั้ง10. มีวจีกรรมใดๆเราไม่ยุ่ง..มีกายกรรม.เราใช้เวร.มีมโนกรรม..เราจะเอา.มาสร้างสรรค์..ท่านแน่ใจรึ..ว่ามีความสำคัญ.มากขนาด.เรา.
จะเอามา.จดจำไว้..ในเรื่องราว..ของเรา…ทางที่เราเดิน..จะตรงข้ามกับท่าน..ย่อมขนาน.หากต้องเห็น..แต่เราอธิฐานเอาไว้.ด้วยสัจจา..ต่อ
เทวา..มหาเทพ..ไม่ปรารถนา.ให้ได้พบเจออีก..ตลอดไป..นี่แหละคือคำอธิฐานของเรา…