เป็นพระ..เป็นโยม..กะเป็นคนคือกัน..สำคัญอยู่ทีสัจจะธรรมใน.ใจเฮา..ขอทานเฮ็ดบุญจากเงินที่ขอมาได้..เราใช้จิตใจอันบริสุทธิ์..กับคน…ที่พบเห็น..เป็นหยังกะได้ๆๆจำไว้เด้อ…เขิงคำมันสร่อน..เอา..ของที่หยาบให้ติดคา..ใจเฮาบ่ได้หยาบช้าสามาน…ผุได๋ประจาน..ผุได๋ประณาม..ผุได๋ดูถูก..กะส่างเผิ่น..แค่อธิฐานในใจไว้.ว่า..อย่าได้พบพ้อกันอีกเด้อ..สาธุๆๆๆๆๆๆเด้อ