ทุกๆที่จะมีคุณค่า ถ้า..จุดยืนของเราชัดเจน…เพชรมีค่า..อยู่ที่น้ำ..คนจะงดงาม..อยู่ใจ..ใครไม่รู้..ใช่ประโยชน์..แต่ถ้าเราไม่รู้คุณค่าของตัวเอง..นี่สิ..เสียประโยชน์..สุดท้ายจะไปโทษวาสนา..ลืมคิดว่าเราขาดสติปัญญา..เพื่อแยกแยะ..