ถูกรัก..เป็นเรื่องที่ดี
แต่รักถูก..น่าจะดีกว่านะ..