สำนักปฏิบัติธรรมท่าช้าง ปู่ใหญ่ชาติรส มโหสถ
บ้านลาด ต.บ้านลาด อ.เมือง จ.สกลนคร
เมื่อ พ.ศ. 2558