ศาลาแก้วกู่ หลวงปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ เมื่อ พ.ศ.2558