พระมหาเจดีย์คำแก้ว(พรเมืองแก้ว)สมปรารถนา วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านคำไฮ ม.2 ซอย7 ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562