ปู่ใหญ่ชาติรส มโหสถ โปรดญาติธรรม ที่วัฒนานคร จ.สระแก้ว