ปู่ใหญ่ชาติรส มโหสถ เมตตาญาติธรรม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพ ที่ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม