ปู่ใหญ่ชาติรส มโหสถ ละสังขาร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561
ที่สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีทิพย์ บ้านหนองบัวแดง (ดอนกอย) ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร