ปู่ใหญ่ชาติรส มโหสถ ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว