ปู่ใหญ่ชาติรส มโหสถ ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์