ปู่ใหญ่ชาติรส มโหสถ (ประกาศิตเทพ)
กลับมาเยือนศาลาแก้วกู่อีกครั้ง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
ปู่ท่านเคยเล่าให้ฟังว่า ประกาศิตเทพ เป็นชื่อที่หลวงปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์
ใช้เรียกปู่ใหญ่ชาติรส มโหสถ เมื่อครั้งยังนุ่งขาว
พำนับอยู่กับ หลวงปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ และคณะญาติธรรม
ที่ศาลาแก้วกู่ จ.หนองคาย