ที่พักสงฆ์พุทธนิมิตโพธิญาณธรรม บ้านดอนพะธาย ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม