ที่พักสงฆ์พุทธนิมิตโพธิญาณธรรม บ้านดอนพะธาย ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม
วันที่ 28 ตุลาคม 2561