งานปลูกเสกวัตถุมงคล วัดธรรมจารีนิวาส บ้านแคนใหญ่ ต.แคนใหญ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เมื่อ พ.ศ.2559