งานทำบุญ 100 วัน ปู่ใหญ่ชาติรส มโหสถ
ที่สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีทิพย์ บ้านหนองบัวแดง (ดอนกอย) ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร วันที่ 25 พฤษจิกายน 2561