เหตุผล..ใช้ความคิด ชะตาชีวิตวาสนา ใช้สติปัญาพิจารณา เพราะถึงคืดได้ก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอก เปรียบเหมือนคนป่วยนอนบนเตียง..คิดให้ตายก็ไปใหนไม่ได้ เพราะชะตาชีวิต ต้องเป็นไปตามเวลาจ้า