เวลามีค่า มากกว่าความสงสัย อย่าปล่อยคนที่มีค่าให้เลยไป เพราะความสงสัยครอบงำเรา ทุกๆคนที่อยู่ตรงหน้า ตรงการสนทนา นั้นมีค่าเสมอ