เงินคือปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิต แต่อย่าลืมไปว่าการใช้ชีวิตนั้นสำคัญกว่าเงิน 

จริงใจกับการเป็นตัวของตัวเองเข้าไว้ จะห่างไกลความเดือดร้อนเพราะกังวล