หากคุณมีความสุขเมื่อรู้สึกว่าตนเองมีสถานะดีกว่าสูงกว่าผู้อื่น คุณเคยถามตนเองดูบ้างไหมว่า คุณมีปมด้อยอะไร ถึงทำให้ตนเองมีความสุขเมื่อรู้สึกว่าคนอื่นด้อยกว่าหรือต่ำกว่าตนเอง