ทุกอย่าง..แม้เราจะไม่ได้เริ่มต้น..ก็ใช่ว่าบารมีเราไม่มีนะ..
การปฏิสังขรณ์..สำคัญไม่แพ้การสร้าง..นี่คืออีก 1 เส้นทางบารมี..จ้า