จากท้องทุ่งนา สู่มหาเจดีย์…นาม “มหาเจดีย์คำแก้ว(พรเมืองแก้ว)สมปรารถนา” จ้า

บ้านคำไฮ ม.2 ซอย7 ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150