คู่รักด้วยกาย..ยังไม่ตายแค่ห่าง..ก็หน่ายแหนง
คู่รักด้วยทรัพย์สมบัติ..แค่ติดขัดก็มีใหม่
คู่รักด้วยคำพูด..ท้ายที่สุด แค่ปลอบใจ
คู่รักด้วยจิตใจ..กลายเป็นอะไรก็ติดตาม จ้า…