คนง่าย..คือไม่ทำอะไรเลย..ยอมเสียทุกเรื่อง..แม้กระทั่งคุณค่าของตัวเอง..ก็ยังปล่อยให้ผู้อื่นกระทำกับตัวเองและความรู้สึกตัวเองอีก…อย่างนี้เรียกว่าง่าย ดูเหมือนดี แต่ไม่มีดีเลย..แม้ศักดิ์ศรีของตัวก็ยังปกป้องไม่ได้..
ส่วนคนโง่ คือ คนที่คิดไม่ดีกับคนอื่นและพยายาทจองเวรยกโทษหรือให้อภัยไม่เป็น..จนตัวเองเป็นทุกข์..นี่เรียกว่าโง่