ยินดีต้อนรับสู่แกะดำคนขวางโลก

บัณฑิตทราม ลิขิตฟ้า ชะตาคน คนขวางโลก

โครงการก่อสร้างเครือข่ายเทวสถานพระศรีอริยเมตไตรย

โครงการก่อสร้างเครือข่ายเทวสถานพระศรีอริยเมตไตรย
เพื่อระลึกคุณสรรเสริญคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่กำลังจะลงมาโปรดสัตว์โลก องค์ต่อไป

%d bloggers like this: