ยินดีต้อนรับสู่แกะดำคนขวางโลก

บัณฑิตทราม ลิขิตฟ้า ชะตาคน คนขวางโลก

พระมหาเจดีย์พรเมืองแก้วสมปรารถนา

พระมหาเจดีย์คำแก้ว(พรเมืองแก้วสม)ปรารถนา
บ้านคำไฮ ม.2 ซอย7 ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150

ชน
%d bloggers like this: