ยินดีต้อนรับสู่แกะดำคนขวางโลก

บัณฑิตทราม ลิขิตฟ้า ชะตาคน คนขวางโลก

พิกัดสาขา สวนธรรมเหมยฮัว

สวนธรรมเหมยฮัว

พิกัดที่ 1 สำนักปฎิบัติธรรมแม่ชีทิพย์ (ดอนกอย)
บ้านหนองบัวแดง ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
https://www.google.co.th/maps/@17.5828275,103.891512,159

พิกัดที่ 2 ศูนย์ชุมชนสุริยะรัศมี (รักราช)
บ้านบัว ต.บัวสว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
https://www.google.co.th/maps/@17.3824174,103.9431116,159

พิกัดที่ 3 สวนธรรมเหมยฮัว (โนนแสบง)
ท้องทุ่งบ้านหัวช้าง ต.บ้านดู่ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรุมย์
https://www.google.co.th/maps/@15.6881774,102.9901025,159

%d bloggers like this: